Bog'lanish

Ma'lumot

Tahriryat manzili: Samarqand shahri, Bo'stonsaroy 93, SamDCHTI.

+998 66 233-78-43

+998 66 210-00-18

samxorfil@samdchti.uz

Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati