Arxiv

O‘zbekiston Respublikasi
Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI
XORIJIY FILOLOGIYA
til • adabiyot • ta’lim
ilmiy–uslubiy jurnal

2022 yil sonlari


№ 1 (82) / 2022

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 2 (83) / 2022

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

2021 yil sonlari


№ 1 (78) / 2021

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 2 (79) / 2021

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 3 (80) / 2021

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 4 (81) / 2021

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

2020 yil sonlari


№ 1 (74) / 2020

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 2 (75) / 2020

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 3 (76) / 2020

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 4 (77) / 2020

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

2019 yil sonlari


№ 1 (70) / 2019

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 2 (71) / 2019

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 3 (72) / 2019

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 4 (73) / 2019

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

 

 

 

2018 yil sonlari


№ 1 (66) / 2018

Kitob ko'rinishi Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

 

 

№ 2 (67) / 2018

Kitob ko'rinishi Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

 

 

№ 3 (68) / 2018

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

№ 4 (69) / 2018

Sayt ko'rinishi    Kitob ko'rinishi

PDF fayl

 

2017 yil sonlari


№ 1 (62) / 2017

Kitob ko'rinishi  Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 2 (63) / 2017

Kitob ko'rinishi  Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 3 (64) / 2017

Kitob ko'rinishi  Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 4 (65) / 2017

Kitob ko'rinishi Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

2016 yil sonlari


№ 1 (58) / 2016

Kitob ko'rinishi   Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 2 (59) / 2016

Kitob ko'rinishi  Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 3 (60) / 2016

Kitob ko'rinishi Sayt ko'rinishi

PDF fayl

 

 

№ 4 (61) / 2016

Kitob ko'rinishi  Sayt ko'rinishi

PDF fayl

Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati