КОРПУС ВА КОМПЬЮТЕР ЛИНГВИСТИКАСИНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ
Batafsil o'qish
МЕТАФОРАЛАР ТАДҚИҚИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ
Batafsil o'qish
LINGVOKULTUROLOGIYA TILNING MADANIY FENOMENI SIFATIDA
Batafsil o'qish
ИНГЛИЗ ТИЛИ МУЛОҚОТ ДИСКУРСИДА МУРОЖААТ ШАКЛИДАГИ ЛЕКСИК-СИНТАКТИК ТУЗИЛИШЛИ ОПЕРАТОРЛАР
Batafsil o'qish
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В КОНТЕКСТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Batafsil o'qish
ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛИДА АДВЕРБАЛИЗАЦИЯ ҲОДИСАСИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ
Batafsil o'qish
TILLARGA IXTISOSLASHMAGAN OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA CHET TILI O’QITISHNING MAQSADI
Batafsil o'qish
ТАРЖИМА МАТН ИДРОКИ МАСАЛАЛАРИ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛ АСПЕКТИДА
Batafsil o'qish
ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҲУҚУҚИЙ МУЛОҚОТГА ОИД ИБОРАЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsil o'qish
ПАРЕМИЯЛАРНИНГ ТУРЛИ ТИЗИМДАГИ ТИЛЛАРДА УМУМИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsil o'qish
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. >
  5. Last ›
Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati