ТУРКИЗМЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШДА БИЛВОСИТА ИНГЛИЗ-ТУРКИЙ ТИЛ АЛОҚАЛАРИ
Batafsil o'qish
НЕОЛОГИЗМНИНГ ЛИНГВИСТИК МАҚОМИ ХУСУСИДА
Batafsil o'qish
ИНГЛИЗ ХАЛҚ МАҚОЛЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ГРАДУОНИМИК МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЛИНГВОПРАГМАТИК ЖИҲАТЛАРИ
Batafsil o'qish
СЎЗ БИРИКМАСИНИНГ АХБОРОТ-ДИСКУРСИВ МАЗМУНИ ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИДА ТЕЖАМКОРЛИК ТАМОЙИЛИНИНГ ФАОЛЛАШУВИ
Batafsil o'qish
ЎЗАРО ҲАМКОРЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ҲУРМАТ КАТЕГОРИЯСИНИНГ АСОСИ СИФАТИДА
Batafsil o'qish
ZEBUNNISOBEGIM LIRIKASIDA YETAKCHI TIMSOLLAR
Batafsil o'qish
ШИФОКОР - БЕМОР МУЛОҚОТИНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ ВА ИНТЕРКОНТКСТУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsil o'qish
ТАЖОВУЗЛИ НУТҚИЙ ҲАРАКАТНИНГ ЛИСОНИЙ ВОҚЕЛАНИШИ
Batafsil o'qish
ИТЕРАТИВ ҲОДИСАЛАРНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ АСОСЛАРИ
Batafsil o'qish
ИНГЛИЗ ТИЛИДА ПРЕСКРЕПТИВ (БУЙРУҚ) НУТҚИЙ АКТИНИНГ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ
Batafsil o'qish
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. >
  5. Last ›
Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati