SHE`RIY TARJIMANING LISONIY KOGNITIV TAHLILI (A.Navoiy Gazels Traduction et adaptation Mourodhon Ergashev)
Batafsil o'qish
TOBE UYUSHIQ KOMPONENT O’RNIDA KELGAN TEMPORALLIK
Batafsil o'qish
TILSHUNOSLIKDA GAP BO’LAKLARI VA SINTAKTIK ALOQALAR MASALALARI
Batafsil o'qish
LINGUISTIC ANALYSIS OF ENGLISH PHRASEOLOGY AND AIR- GROUND COMMUNICATION
Batafsil o'qish
THE PROBLEMS OF USING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN ENGLISH CLASSROOM
Batafsil o'qish
IMPROVING WRITING SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOLS
Batafsil o'qish
ПОНЯТИЕ «ВЕЖЛИВОСТЬ» В РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ
Batafsil o'qish
ПОНЯТИЕ ГЕНДЕРА В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Batafsil o'qish
Интерес к переводу сонетов Шекспира в русской поэзии
Batafsil o'qish
NEMIS TILI FRAZEOLOGIK SINONIMLARI va ULARNING O’ZBEK TILIDA BERILISHI
Batafsil o'qish
  1. 1
  2. 2
  3. >
Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati