МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИ АНГЛАТУВЧИ ҚЎШМА СЎЗЛАРНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ
Batafsil o'qish
СИНОНИМ СЎЗЛАР ЖУМЛАЛАРАРО БОҒЛАНИШНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА
Batafsil o'qish
ЗАМОНАВИЙ БАЛЛАДА ЖАНРИНИНГ АДАБИЙ-ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ ВА НАЗАРИЙ ПОЭТИКАНИНГ БАЪЗИ МАСАЛАЛАРИ
Batafsil o'qish
QADIMGI HIND TILSHUNOSLIGI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR
Batafsil o'qish
НУТҚ ЛИНГВИСТИКАСИНИНГ ЎРГАНИШ ОБЪЕКТИ ХУСУСИДА
Batafsil o'qish
МОДЕРНИЗМ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ТАЛКИНИ ХУСУСИДА
Batafsil o'qish
ЮСУФ ХОС ҲОЖИБНИНГ “ҚУТАДҒУ БИЛИГ” АСАРИДА ИЖТИМОИЙ ТЕРМИНЛАР
Batafsil o'qish
ИНСТИТУТНИНГ ИЛДАМ ОДИМЛАРИ
Batafsil o'qish
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КЛАССИФИКАЦИИ АНГЛИЙСКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Batafsil o'qish
ЗУЛФИЯ ИЖОДИГА АДАБИЙ ТАЪСИРНИНГ САМАРАЛАРИ
Batafsil o'qish
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. >
Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati