ТАЖОВУЗЛИ НУТҚИЙ ҲАРАКАТНИНГ ЛИСОНИЙ ВОҚЕЛАНИШИ
Batafsil o'qish
Х АСР ТОЖИК ШЕЪРИЯТИДА ҚИТЪА ЖАНРИНИНГ БАДИИЯТИ
Batafsil o'qish
ГЕНДЕР ТИЛШУНОСЛИГИ РИВОЖИНИНГ АСОСИЙ БОСҚИЧЛАРИ
Batafsil o'qish
ТЕМПОРАЛЛИК ВА ЗАМОННИНГ НАЗАРИЙ ТАЛҚИНИ
Batafsil o'qish
КАУЗАТИВ МАЪНОЛАРНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ТАДҚИҚИ ХУСУСИДА
Batafsil o'qish
FRANSUZ TILIDA BIR BO’G’INLI SO’ZLARNING FONO-SEMANTIK TAHLILIGA DOIR
Batafsil o'qish
МУОМАЛА МАДАНИЯТИДА НУТҚИЙ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ (Ўзбек ва корейс тиллари мисолида)
Batafsil o'qish
Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati